top of page

לצפיה ודפדוף במגזין המקורי

מאמרים לקריאה ישירה:

בדף זה תוכלו לקרוא את הפורמט המקורי וגם לקרוא את המאמרים בצורה נוחה מתוך האתר

 

מתוך ״דבר ראשון״ - מאמר המערכת:

לא לאימהות בלבד!

בחודש הגאווה נערך מטעם האגודה ערב הוקרה לנשים לסביות. בין ״יקירות הקהילה״ הייתה גם אביטל ירוס-חקק, שהיא וטל זוגתה פעלו רבות מבחינה משפטית וחברתית למען ההכרה בזכותן של נשים לסביות להקים משפחות משלהן. אביטל סיפרה כי החברה הישראלית רואה בהולדת ילדים ערך עליון, וכנראה שזו הסיבה שאימהות לסביות התקבלו בחברה הישראלית יותר הקלות מאשר הלסביות שאינן אימהות. היא הוסיפה, כי אסור שהקבלה אותנו כלסביות תהיה בזכות היותנו אימהות, ויש להמשיך ולמחות נגד דיכוי הלסביות (וההומואים, הביסקסואליות, וטרנסג׳נדרים) הבוחרים שלא להיות הורים.

הלסביות (וההומואים, הביסקסואליות, וטרנסג׳נדרים) הבוחרים שלא להיות הורים.

זוהי, בעיניי, אמירה פמיניסטית חשובה. לסבית הבוחרת להביא ילדים לעולם עושה את זה, קודם כל, ממניעים אישיים ולא אידאולוגיים. הנימוקים האידאולוגיים באשר למימוש זכותה של האישה להפוך לאם אינם תקפים כאשר הצורך האימהי מתעורר. ישנן נשים - ולא מעט כאלו - שהצורך הזה איננו קיים אצלן, ולא משנה אם הוא מודחק, נעלם, או מנומק אידאולוגית. העובדה שביכולתן ללדת מבחינה ביולוגית לא מחייבת אותן לעשות את זה.

להמשך קריאה

bottom of page